لطفا در انتخاب آیتم خریداری شده دقت نمایید.
مرجوعى آيتم خريدارى شده فقط به صورت اعتبار وبسايت به شما عودت داده ميشود.
فقط تا 2 روز بعد از رسيدن بسته به دست شما,در صورت استفاده نشدن و آسيب محصول ممكن ميباشد،
اگر مرجوع محصول صرفا به علت علاقه شخصى مشترى باشد هزينه ارسال به عهده خودشان ميباشد،
و اگر در صورت اشتباه از سمت برند باشد هزينه كاملا به عهده ما هست.
در نظر داشته باشيد كه محصول بعد از ارسال از سمت شما دچار ايراد شده باشد همان بسته به شما عودت داده ميشود،در بسته بندى و مراقبت از محصول خريدارى شده كوشا باشيد.